Маршал Центар – РМ на Белградскиот Безбедносен Форум 2017

Маршал Центар РМ на Белградскиот Безбедносносен Форум 2017

Д-р Стојан Славески, претседател на Маршал Центар – РМ со членови на советот на здружението, Билјана Поповска и Љубица Пендароска, присуствуваа на 7-ми Белградски Безбедносен Форум – 11.-13. октомври. За време на форумот беа реализирани повеќе средби – со Марко Савковиќ, програмски директор на Белградскиот Безбедносен Форум, д-р Ханс Свобода од Меѓународниот Институт за Мир од Австрија, Јан Цингл од GLOBSEC Policy Institute од Словачка, Александар Дедовиќ од АЛФА Центарот од Црна Гора и др.

Leave a Comment