19.10.2016 “Како да се подобри политичката одговорност во финансирањето на политичките партии”

  Најновиот ангажман на CRDP (Центар за Истражување, Документирање и Публикација) со „Џорџ К. Маршал Центар“ Алумни Асоцијацијата од Република Македонија.   Публикација на CRDP “Како да се подобри политичката одговорност во финансирањето на партиите во Косово: Истражување на алтернативните опции за подобрување на надзорот”, фаза II од страна на CRDP Косово и SECONS Србија, во партнерство со RRPP истражување на неформални мрежи на моќ, политичко покровителство и клиентелизам во Србија и Косово. “Како да ја подобриме политичката одговорност во финансирањето на политичките партии во Косово: изнаоѓање алтернативни можности за…

+

Маршал Центар Безбедносeн Форум 2016

logo 2016 baner 2016 agenda 2016 Macedonia NATO Recognition Book 2016 participants 2016 Ambassador Jess L. Baily Ambassador Nina Suomalainen Cap. (N) Gorazd Bartol Dr. Hannes Swoboda Dr. James Seroka Dr. Matthew Rhodes Dr. Milos Solaja Dr. Zoran Jolevski Dr. Besfort Rrecaj Dr. Igor Gelev Dr. James Seroka Dr. Jasminka Simic Dr. Milos Solaja Dr. Stojan Slaveski Dr. Vanja Rokvic Hannes Swoboda conference abstract 2016 Jasminka Simic conference abstract 2016 Milos Solaja conference abstract 2016 Mladen Nakić conference abstract 2016 report 2016

+

Маршал Центар Безбедносeн Форум 2015

agenda 2015 participants 2015 participants 2015 (2) Ambassador Marianne Berecz Dr Bekim Maksuti Dr Rhodes Dr. Jim Seroka Jeffrey A. Larsen Pál Dunay Aco Risteski Bekim Maksuti Detlef Puhl Jeffrey Larsen Jim Seroka Ljubica Pendaroska Marianne Berecz Matthew Rhodes Mehmedin Tahirović Monika Begovic Pál Dunay Rumen Radev Stojan Slaveski Vanja Rokvić извештај 2015

+