ПОЧЕТНАПРОЕКТИ

Дезинформациите и лажните вести како закана за современото демократско општество – Студиja за случајот со градот Велес

Како дел од проектот спонзориран од НАТО ПДД, Здружението на македонски алумни на Европскиот центар за безбедносни студии „Џорџ К. Маршал“ ја одржа завршната работилница со наслов „Дезинформациите и лажните вести како закана за современите демократски општества – студија на случај на градот Велес“, во Велес.

Зошто Велес?

Според пишувањата на светските медиуми, во одреден временски период, градот Велес во Македонија, стана синоним за наратив за град во кој се создаваат и шират лажни вести. Поконкретно, според извештајот за „светската престолнина на лажните вести“ – во периодот непосредно пред и по изборите во САД во 2016 година, групи млади луѓе креирале, копирале и споделувале лажни вести преку социјалните мрежи во Велес. Оттука, колку е посериозен проблемот со создавање и ширење дезинформации, толку е поголем напорот за справување со овој предизвик.

Основната цел на овој конкретен предлог-проект беше да придонесе за спречување и укинување на можноста за натамошно креирање и ширење на лажни вести и дезинформации преку обид да се подигне јавната свест за штетните последици кои директно или индиректно ги предизвикуваат овие појави и процеси.

Една од конкретните цели на проектот беше испраќање електронски пораки и апел до институциите во земјата одговорни за создавање рамка за координирани напори во превенцијата и борбата против дезинформациите и лажните вести.

Целните групи беа луѓе кои создаваат, учествуваат во креирање или ширење лажни вести преку социјалните медиуми (Фејсбук, Твитер или Редит). Изборот на учесници вклучуваше неколку категории: млади луѓе на возраст од 18-35 години, со разновидна полова, етничка, религиозна и други типови на структура. Студенти, вработени и невработени лица, различни видови на различен образовен и социјален статус.

OUTPUTS:

  • Три видеа со наслов FAKE NEWS MAKES FAKE VIEWS се достапни за преглед на https://duma.mk/; http://ktv.mk/;
  • научен труд кој ќе биде објавен во “Современата македонска одбрана“ Глава 22 бр. 44;
  • Последна работилница фокусирана на Како да се спротивставиме на дезинформациите? и ЛАЖНИ ВЕСТИ КАКО АЛАТКА ЗА ШИРЕЊЕ НА ГОВОРОТ НА ОМРАЗА.

Беше задоволство да се видат младите луѓе како реагираат на придонесот и нивната интеракција за време на работилницата. Работилницата беше завршена со интерес за видео материјалот што ќе се користи во МЛАДИНСКИОТ ЦЕНТАР Велес за нивниот проект за медиумска писменост.

Оттука Маршал Центар Македонија продолжува со својата посветеност да придонесе за создавање поотпорно демократско општество.

Биљана Поповска, Претседател на асоцијацијата

25 стр, експерти за одбрана, претставници на невладини организации, министерства и владини агенции присуствуваа на настанот.

Please follow and like us:
1