КОНФЕРЕНЦИИ

КОНФЕРЕНЦИИФОРУМИ

10 годишнина: “Охридски безбедносен форум“ во организација на Асоцијацијата на дипломирани студенти од Џоррџ К. Маршал

Безбедносниот форум на дипломираните студенти на Маршаловиот центар за безбедносни студии започна и се одвиваше од 26-29 Август во Охрид,

Read More
MCAASEESАКТИВНОСТИКОНФЕРЕНЦИИ

II конференција на регионалното здружение на дипломирани студенти од центарот за безбедносни студии Џорџ Маршал

II KОНФЕРЕНЦИЈА НА РЕГИОНАЛНОТО ЗДРУЖЕНИЕ НА ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ ОД ЦЕНТАРОТ ЗА БЕЗБЕДНОСНИ СТУДИИ ЏОРЏ МАРШАЛ: ЗАЈАКНУВАЊЕ НА РЕГИОНАЛНОТО ПАРТНЕРСТВО ВО

Read More
0