Маршал Центар Безбедносен Форум

АКТИВНОСТИМаршал Центар Безбедносен ФорумФОРУМИ

Најава за настан

„СТРАТЕГИСКИ КОМУНИКАЦИИ И ЕВРОАТЛАНТСКИТЕ ИНТЕГРАЦИИ: ИМПЛИКАЦИИ ЗА ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН“ Алумни-асоцијацијата на Центарот „Џорџ Маршал“ од Република Северна Македонија,

Read More
Маршал Центар Безбедносен ФорумФОРУМИ

Маршал Центар Безбедносен Форум 2018 година

Безбедносен  форум  – Маршал Центар Транснационални Безбедносни Закани: Регионален и Национален Придонес во Регионалната Безбедност 17-21 септември 2018, Охрид, Македонија

Read More
0