ФОРУМИ

КОНФЕРЕНЦИИФОРУМИ

10 годишнина: “Охридски безбедносен форум“ во организација на Асоцијацијата на дипломирани студенти од Џоррџ К. Маршал

Безбедносниот форум на дипломираните студенти на Маршаловиот центар за безбедносни студии започна и се одвиваше од 26-29 Август во Охрид,

Read More
АКТИВНОСТИМаршал Центар Безбедносен ФорумФОРУМИ

Најава за настан

„СТРАТЕГИСКИ КОМУНИКАЦИИ И ЕВРОАТЛАНТСКИТЕ ИНТЕГРАЦИИ: ИМПЛИКАЦИИ ЗА ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН“ Алумни-асоцијацијата на Центарот „Џорџ Маршал“ од Република Северна Македонија,

Read More
Маршал Центар Безбедносен ФорумФОРУМИ

Маршал Центар Безбедносен Форум 2018 година

Безбедносен  форум  – Маршал Центар Транснационални Безбедносни Закани: Регионален и Национален Придонес во Регионалната Безбедност 17-21 септември 2018, Охрид, Македонија

Read More
0