ЗАДАЧИ

Задачи на Здружението се:

  • Изработка и имплементирање на проекти од областите на активностите;
  • Искористување на знаењето и интелектуалниот потенцијал на членовите во изработка и имплементирање на проекти од други здруженија и организации кои имаат сродни цели;
  • Организирање на форуми и панел дискусии за националната безбедност и изнаоѓање начини за разрешување на безбедносни проблеми;
  • Организирање на форуми и панел дискусии за развој на меѓународното етаблирање на можностите за меѓународно препознавање на Република Македонија како демократска држава;
  • Креирање и развој на соработката со Маршал Центарот и други институции во земјата и странство за прашања од заеднички интерес;
  • Поддршка на активностите на други правни и физички лица чии напори се во согласност со целите и задачите на Здружението.
0