MCAASEESАКТИВНОСТИ

5-та Годишна конференција на Маршал Центар Алумни Асоцијацијата за Безбедност на Југоисточна Европа (MCAASEES)

26 – 28 септември 2017, Љубљана, Словенија

Развој на регионалните безбедносни структури во Југоисточна Европа

Општи цели:

 1. Зголемување на свеста и разбирањето на регионалните безбедносни прашања и како алумни асоцијаиите можат да да дадат придонес во регионот.
 2. Подобрување на регионалната соработка во Југоисточна Европа и соседните држави преку регионалната алумни асоцијација како алатка за споделување и дискутирање за безбедносните прашања кои се заеднички за целиот регион.
 3. Да се разгледат тековните и новите безбедносни и одбранбени закани кон Југоисточна Европа и да се изработат регионални и национални препораки за ефективно спречување на овие закани со цел да се постигне долгорочна безбедност и стабилност на Балканот.
 4. Спроведување формален деловен состанок на Здружението и дискутирање за постигнатите резултати, научените лекции и планираните активности за следната година.

Дискутирани теми:

 1. Преглед на регионалните безбедносни тела на ЈИЕ;
 2. Проценка на терористичката закана за земјите и регионалните против терористички aктивности на Западен Балкан;
 3. Работилница за меѓуагенциска соработка;
 4. Информации за резидентните и нерезидентни програми на Маршал Центар и за Југоисточна Европа за 2017-2018;
 5. Маршал Центар Национални алумни асоцијации: научени лекциии и најдобри практики;
 6. Приоритети на Словенија за Западен Балкан / Словенија како претседател на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПСЈИЕ) 2017-2018 година;
 7. Презентација за НАТО активност реализирана во Македонија : НАТО И ЕУ соработка во проектирање на стабилност на Западен Балкан, 25-29 август 2017 година, Охрид, Македонија;
 8. Избор на претседател и заменик-претседател на MCAASEES за 2018 година.

Документи:

Please follow and like us:
1